سوالات متداول سامانه

شهریه هر ترم تحصیلی چه مبلغی است ؟

میزان شهریه هر سال تحصیلی توسط اداره کل آموزش و پرورش تعیین می گردد، میزان شهریه سال 1395 از مبلغ 136000 تا 160000 تومان مشخص شده است. این شهریه بستگی به تعداد جلسه آموزشی و تعداد زبان آموز کلاس متغیر می باشد.


مدارک لازم برای ثبت نام چیست؟

دانشجویان جدید:
1- کپی کارت ملی
2- دو قطعه عکس
3- رسید بانکی پرداخت شهریه
4- تکمیل و امضاء فرم تقاضای ثبت نام

دانشجویان قدیم:
1- کارت زبان آموزی موسسه صفاهان
2- رسید بانکی پرداخت شهریه