غیبت و تأخیر در کلاس مجتمع آموزشی صفاهان

ویژه دپارتمان زبان های خارجی

تعریف مرخصی تحصیلی

مرخصی زبان آموزان به حالتی اطلاق میگردد که در ترم های متوالی ، ترمی را در موسسه ثبت نام ننماید و بین ترم های تحصیلی زبان آموز فاصله ایجاد شود.

زبان آموزان در هر دوره فقط میتوانند از یک ترم مرخصی استفاده نمایند و در صورت عدم مراجعه به موقع جهت ادامه تحصیل ، موسسه با انجام تست ورودی توانائی زبان آموز را مجددا سطح بندی مینماید.

حداکثر مرخصی مجاز

حداکثر مرخصی و یا فاصله مجاز بین ترم ها 1 ترم تحصیلی می باشد ، به استثناء ترم های تابستان یک و تابستان دو.

غیبت و تاخیر

در صورتی که زبان آموز بیش از 15 دقیقه تاخیر جهت حضور در جلسه کلاس داشته باشد، سیستم آموزشی و اتوماسیون حضور و غیاب آن جلسه را برای این زبان آموز به منزله غیبت در کلاس ثبت مینماید.

زبان آموزانی که سه جلسه غیبت در کلاس داشته باشد سیستم آموزشی به صورت اتوماتیک این زبان آموزان را از کلاس حذف و انتخاب واحد ایشان را لغو مینماید.

غیبت در امتحان پایان دوره به منزله اخذ نمره صفر به حساب می آید و برگزاری امتحان مجدد منوط به تصمیم شورای آموزشی و پرداخت هزینه مجدد امتحان از سوی زبان آموز خواهد بود.

زبان‌آموز غایب تنها با ارائه مدرک یا دلیل موجه و پس از هماهنگی با مدیر اجرایی یا آموزشی می تواند در آزمون ویژه متاخرین شرکت نماید.

 لازم به ذکر است که این آزمون فاقد بخش listening  بوده، و طبیعتا زبان‌آموز از نمره آن بهره‌مند نخواهد شد، همچنین داوطلبان شرکت در آزمون متاخرین ملزم به پرداخت هزینه تعیین شده از سوی مرکز هستند.

تعطیلات

طبق تقویم سالانه موسسه صفاهان تمامی تعطیلات رسمی از پیش برنامه ریزی و تعیین شده ، برروی بردهای آموزشی آموزشگاه (مشخص گردیده و هرگونه تعطیلی غیرمنتظره براثر حوادثی همچون بارش برف ، آلودگی شدید هوا و … ) متعاقبا” از طریق سایت و کانال تلگرام موسسه اطلاع رسانی خواهد شد.