شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام مجتمع آموزشی صفاهان

  1. شرکت در آزمون تعیین سطح
  2. تکمیل فرم ثبت نام : ایجاد پروفایل زبان آموزی در سامانه
  3. ارائه یک برگ کپی شناسنامه و یک قطعه عکس (پشت نویسی شده).
  4. ارائه فیش وجه شهریه که به حساب 0109881681002 بانک ملی واریز و یا از طریق دستگاه pos واقع در مرکز پرداخت گردیده است.