مصاحبه با دانش پذیران ما

متن مصاحبه : سمیرا صفدری | درباره صفاهان ... | تاریخ ثبت : 1396/01/19
تابستان 94 در کلاسهای صفاهان ثبت نام کردم و با حضور مستمر خود در کلاسها، زبان انگلیسی را بصورت روان و حرفه ای  همراه با کیفیت تدریس عالی مدرسین صفاهان به دست آوردم. امیدوارم که شما هم چنین تجربه ای در صفاهان کسب کنید.<نظر سمیرا صفدری درباره دوره هایی که در صفاهان گذرانده است.

خروج

درباره صفاهان ...

مشاهده مصاحبه

تاریخ ثبت : 1396/01/19
متن مصاحبه : الهه کریمی | درباره صفاهان ... | تاریخ ثبت : 1396/01/19

یک تیمِ مجرب و حرفه ای که آموزش زبان انگلیسی را بخوبی میشناسند و از ابتدا تا انتهای دوره در کنار من بودند.
نظر الهه کریمی درباره دوره هایی که در صفاهان گذرانده است.

خروج

درباره صفاهان ...

مشاهده مصاحبه

تاریخ ثبت : 1396/01/19
متن مصاحبه : پویان ربیعی | درباره صفاهان ... | تاریخ ثبت : 1396/01/19

من از سال ۱۳93 و از سطح پایه انگلیسی را در صفاهان شروع کردم. محیط دوستانه، برنامه ریزی منظم و نظم و ترتیب در شروع و پایان ترم ها در همه ی این سالها از مزایای صفاهان بوده است . در صورتی که در موسسه صفاهان آموزش ببینید نیاز هست که بصورت مرتب و مستمر در عرض چند سال زبان انگلیسی را یاد بگیرید که از مزایای مستمر بودن دوره ها در صفاهان می باشد. همیشه دوره های آموزشی به حد نصاب رسیده است.
نظر پویان ربیعی درباره دوره هایی که در صفاهان گذرانده است.

خروج

درباره صفاهان ...

مشاهده مصاحبه

تاریخ ثبت : 1396/01/19