مصاحبه با دانش پذیران ما

متن مصاحبه : آقای سید یوسف فولادگر | درباره صفاهان ... | تاریخ ثبت : 1396/01/19

من از سال ۱۳93 و از سطح پایه انگلیسی را در صفاهان شروع کردم. محیط دوستانه، برنامه ریزی منظم و نظم و ترتیب در شروع و پایان ترم ها در همه ی این سالها از مزایای صفاهان بوده است . در صورتی که در موسسه صفاهان آموزش ببینید نیاز هست که بصورت مرتب و مستمر در عرض چند سال زبان انگلیسی را یاد بگیرید که از مزایای مستمر بودن دوره ها در صفاهان می باشد. همیشه دوره های آموزشی به حد نصاب رسیده است.
نظر آقای سید یوسف فولادگر درباره دوره هایی که در صفاهان گذرانده است.

خروج

درباره صفاهان ...

مشاهده مصاحبه

تاریخ ثبت : 1396/01/19