تعیین سطح آنلاین

تعیین سطح آنلاین | تعیین سطح آنلاین| تعیین سطح آنلاین
تعیین سطح آنلاین

 

آزمون تعیین سطح آنلاین 

با آزمون تعیین سطح آنلاین آموزشگاه صفاهان  و دانشگاه کمبریج انگلستان می توانید از سطح علمی زبان انگلیسی خود اطلاع پیدا کنید و با توجه به نمره خود در بهبودی سطح زبان انگلیسی خود اقدام نمایید.

البته با توجه به آزمون مثلا سطح پیرفته کودکان با سطح پیشرفته بزرگسالان متفاوت می باشد و یکی نیستند.

پس از اتمام آزمون به شما یه نمره اختصاص داده می شود که با توجه به جدول زیر میتوانید از سطح خود مطلع شوید :

 ارزیابی نمره کسب شده و سطح زبان آموز

نمره

سطح

سطح

0 تا 5

Elementary

مبتدی

6 تا 10

Pre intermediate

ما قبل متوسط

11 تا 15

Intermediate

متوسط

16 تا 20

Upper intermediate

بالاتر از متوسط

21 تا 25

Advanced

پیشرفته

 

 

جهت شروع آزمون کودکان کلیک نمایید

جهت شروع آزمون ورودی دانشگاه کلیک نمایید

جهت شروع آزمون بزرگسالان کلیک نمایید

جهت شروع آزمون تجارت کلیک نمایید

 

خروج

تعیین سطح آنلاین  

مشاهده مطلب

تعیین سطح آنلاین
تعیین سطح آنلاین