شرح رویداد های موسسه

صفاهان
1397/08/03 6:10 PM

استخدام مربی فنی و حرفه ای

دپارتمان فنی و حرفه ای آموزشگاه صفاهان از اساتید برجسته در رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید:

 

1- حرفه خدمات آموزشی: دارای سابقه آموزشی فنی و حرفه ای در عناوین  :

  • بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای  ( آقا )

  • مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد   ( آقا )

2- حرفه گردشگری : دارای سابقه آموزشی فنی و حرفه ای در عناوین  :

  • راهنمای زبان تخصصی گردشگری  ( آقا و خانم )

  • راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  ( آقا و خانم )

  • راهنمای گردشگری فرهنگی  ( آقا و خانم )

  • راهنمای عمومی گردشگری  ( آقا و خانم )

  • راهنمای محلی بومی  ( آقا و خانم )

  • راهنمای موزه  ( آقا و خانم )

3- حرفه کامپیوتر : دارای سابقه آموزشی فنی و حرفه ای در عناوین  :

  • ICDL ( آقا و خانم )

  • طراحی دوبعدی و سه بعدی  ( آقا و خانم )

 

شرایط جذب :

- تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران.

- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در گروه آموزشی مربوطه.

- دارا بودن سابقه تدریس فنی و حرفه ای در گروه آموزشی مربوطه 

 

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه :

1- یک قطعه عکس پرسنلی 

2- کپی از کارت ملی و صفحات شناسنامه

3- کپی از آخرین مدرک تحصیلی

4- ارائه سوابق و مستندات آموزشی ( پس از قبولی در مصاحبه )

 

لطفا جهت اعلام همکاری نسبت به تکمیل فرم همکاری اقدام فرمائید.

لینک فرم همکاری  :   تکمیل فرم همکاری