ارتباط با آموزشگاه

نام موسسه : مجتمع آموزشی صفاهان
آدرس : دپارتمان گردشگری صفاهان عهد عتیق :
اصفهان-خیابان مشتاق دوم - بعداز سه راه مهر-صفاهان-تلفن:32600233
دپارتمان زبان و کامپیوتر صفاهان :
اصفهان-خیابان جی - ابتدای خیابان شهدای ستار -بن بست انصار تلفن : 35212218
دپارتمان فنی و حرفه ای صفاهان :
اصفهان - خیابان شمس آبادی - مجتمع بزرگان - واحد 305 تلفن: 31312027
دپارتمان مجازی صفاهان :
تهران- ونک - بلوار حقانی - پلاک 61- طبقه اول - واحد 25
تلفن : 09130608870 ,031-5212218
نمابر : 03135212218
ایمیل موسسه : info@safahanportal.ir
کد پستی موسسه : 3616916376
نام شما :  
همراه شما :    
ایمیل شما :    
پیام شما :